Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VIOLERNE, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

O men kold er spæde Vaar!
Sammenklynget tæt I staaer.
Hvor I skielve!
Magtesløs, paa kolde Muld,
Vil sig Urten medynkfuld
Luunt om Eder hvælve.