Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VIOLERNE, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Smaae Violer! Ney, o Ney!
Grumme Storm skal længer ey
Jer nedtynge.
Her I ey skal staae forladt;
Venligt om min Emmas Hat
Vil jeg Eder slynge.