Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

See Aftenstiernen smiler!
Den vækker Elskovs Lyst.
O see den smekkre Pige
Hist, med det fulde Bryst!
Og see de smaae Zefirer!
See, hvor de uden Larm
Det tynde Flor bortrive,
Som dækker hendes Barm.