Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

O Pige! søde Pige!
Nu har jeg lukt min Bog.
Jeg sidder ey og stirrer
Meer i det gamle Sprog;
Det Liv, som der jeg finder,
Det blomstrer ude nu.
Ak kom min Elskerinde!
Hvor længe tøver du?