Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Ak kommer og omringer
Den unge Sanger her!
Mens høyt hans Lyra klinger
Bag disse Bøgetræer.
Om Amors Rosenlænker
Han henrykt synge vil.
63 Ak kommer hid! og skienker
Et Kys ham, for sit Spil.