Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

See Tiden gaaer tilbage,
Naar Løvet springer frem.
De unge gamle Dage
Staaer op fra mørken Hiem!
Slet intet da jeg savner
I Favnen af min Møe;
I Skoven springe Fauner,
Najader i min Søe.