Oehlenschläger, Adam Uddrag fra DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Muren var af det gule Leer,
Og Taget det sorte Straa;
Det var sig Herr Asker Ryg,
Misnøiet han saae derpaa.