Oehlenschläger, Adam Uddrag fra DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Tage du saa mit Skarlagenskind,
Af Fløiel det vel maa være;
Alt til et Alterklæde skiønt
Du snildelig saa det skiære.