Oehlenschläger, Adam Uddrag fra DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Det var sig Fru Inge,
Hun svared sin Husbond med Ære:
Som I siger, min ædelig Herre!
Saa bør det vel sig være.