Oehlenschläger, Adam Uddrag fra DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Hør du kiære Fru Inge!
Gud haver velsignet dit Liv,
Føder du mig en Søn saa bold,
Da est du en Danneviv.