Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HIEMVEE. (I Fraværelsen), af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Underlige Aftenlufte!
Hvorhen vinker I min Hu?
Svale, milde Blomsterdufte:
Siig, hvorhen I bølge nu!
Gaaer I over hviden Strand
Til mit elskte Fødeland?
Vil I der med Eders Bølger
Tolke hvad mit Hierte dølger?