Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HIEMVEE. (I Fraværelsen), af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Norges Søn! jeg vel kan mindes
Du har sagt med smeltet Bryst,
At i Hiemmet ene findes
Rolighedens stille Lyst.
Schweizer, som paa Klippen boer!
Du har talt de samme Ord;
Hellig Længsel drev med Vælde
Eder til de vante Fielde.