Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HIEMVEE. (I Fraværelsen), af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Hiemme rinder ingen Floder
I en siid og leret Grav:
Livets Kilde, Glædens Moder
Taarner sig, det sølvblaa Hav!
Slynger sig med venlig Arm
Om sin Datters fulde Barm,
Og med Blomsten sig forlyster
Paa Siølundas unge Bryster.