Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HIEMVEE. (I Fraværelsen), af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Stille, stille! Baaden gynger
Hisset mellem Siv og Krat;
Sødt en Mø ved Cithren synger
I den lune Sommernat:
Rene Toner! Milde Lyst!
Hvor du strømmer i mit Bryst.
85 Men hvad savner jeg og græder,
Mens hun dog saa venligt qvæder?