Oehlenschläger, Adam Uddrag fra TON, SØDE STRÆNGE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Hvad intet Sprog at tolke var istand,
Du tolke kan;
Forstaaet saavidt som Himlens Bue hvælver.
Naar Læben bæver og det fulde Bryst,
Er Ordet tyst;
Men Strængen toner saligt naar den skiælver.