Oehlenschläger, Adam Uddrag fra TOMMELIDEN VAR SIG EN MAND SAA SPÆD, af 'Ludlams Hule'

Der var stor Fryd over al den Gaard,
Tommeliden ægted den vene Maard.
Prindsessen ham pynted med Sindalsbaand,
Hun bar ham til Kirken paa hviden Haand.
Foragte skal man just ei de Smaae,
Tit naae de, hvor ei de Store kan naae!