Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FISKERKONENS SANG, af 'Hroars Saga'

Vel alle Blade voxe grønt,
Som var Ethvert det samme;
Men intet voxer mig saa skiønt,
Som paa min gamle Stamme.