Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra det susar i skogen

allt vill jag forma i min bild -
allt skall
vara det härligaste av allt -
högre, högre hänger lyran,
större än världen -
darra, o värld, för ditt öde -