Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra det susar i skogen

darra, o värld -
skapelsen kommer -
en droppe i skogen blev sannare än allt -