Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra fjällvatten

den vita älven
rinner forsande,
hatfull förbi det block,
där en skärva sitter
som ett öga -