Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra fjällvatten

tag, vita ström,
allt som vacklar,
hata, hopplöst sinande,
din vita grumlighet
mot blocket -