Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra längtan

grym är min trötthet,
min hopplöshet hungrar blod,
min kärlek finns icke,
mina händer ha blivit fina och kalla
som ormar -