Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra natt

- himlen mörknar
ödena samlar sig
mänskolivet sover
vårens eller höstens sömn -
- ödena talar,
sol och måne väntar -