Munch-Petersen, Gustaf BIND I

BIND I

1 det nøgne menneske

 • originaludgaven kom på Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 1932, med omslagsvignet af Hjorth Nielsen.
 • 4 fiskerne danser paa kroen, håndskr. ms. dat. 18-X-31.
 • 31 den eneste. Trykt i Vild Hvede VI, 4 (febr. 1932) med titlen: min elskede.

34 digte omkring "det nøgne menneske"

 • 34 en lykkelig dag. Vild Hvede VI, 1 (nov. 1931).
 • - underlige farver. Vild Hvede VI, 2 (dec. 1931).
 • 35 jeg har to frakker. Vild Hvede VI, 4 (febr. 1932).
 • - en borgers livshymne. Vild Hvede VI, 7 (maj 1932).

37 simon begynder

 • originaludgaven udkom på Nyt Nordisk Forlag 1933.

79 det underste land

 • originaludgaven udkom på Nyt Nordisk Forlag 1933.
 • 101 med lukkede ejne. Digtet sat i musik af Sten Jørgensen, se Aarstiderne I,1 (marts 1941).
 • 120 blod. håndskr. ms. vedlagt brev dateret Taormina d. 30- IV-33.
 • 123 paa fjældet, fragment. Ms til hele digtet kendes ikke.
 • 125 det underste land. Fannie Hurst, amerik. forfatterinde f. 1899. GM-P var stærkt optaget af hendes romaner.

133 digte omkring "det underste land"

 • 133 exit-. Vild Hvede VII, 1 (okt. 1932).
 • - maageskrig. Vild Hvede VII, 2 (nov. 1932).
 • 134 asfaltsprængere. Vild Hvede VII, 2 (nov. 1932).
 • - vellyst. Vild Hvede VII, 2 (nov. 1932).
 • 135 hvid kvinde. Vild Hvede VII, 9 (juli 1933).
 • 136 du bønfalder. Vild Hvede VII, 10 (aug. 1933).
 • - tja-. Vild Hvede VII, 10 (aug. 1933).
 • 137 lørdag. Vild Hvede VII, 10 (aug. 1933).
 • - tanker. Vild Hvede VII, 10 (aug. 1933).
 • 138 hilsen. Vild Hvede VIII, 1 (nov. 1933).
 • - udvandrersang. Vild Hvede VIII, 2 (dec. 1933).
 • 141 afsked. Vild Hvede VIII, 2 (dec. 1933). Optrykt i Udvalgte digte af Gustaf Munch-Petersen, Fischers forlag 1938, 2. udgave 1946.
 • - brunst. Vild Hvede VIII, 4 (febr. 1934).
 • 142 eftermiddag i taormina. Vild Hvede VIII, 4 (febr. 1934) sammen med det følgende digt.

145 mod jerusalem

 • originaludgaven udkom på funkis forlag 1934, med omslagstegning og vignetter af Vilh. Bjerke-Petersen.
 • 153 julesol. Vild Hvede VIII, 5 (marts 1934) med følgende slutning, som ikke blev medtaget i samlingen:
 • burde vi ikke
 • knække skammens panserbaadskakkerlak
 • over flammen af solens julelys?
 • jordtung offerrøg
 • skulle liste mod urfornuftens
 • gydende velsignelse -
 • mandarintræerne bøjer sig mod syd, døende
 • under gyldenfrugternes kartoffelbunker -
 • befri dem! de burde ligne en duft grøn stjærnehimme!
 • med lysregn af rislende sæd - !
 • hør solens tone,
 • i 2 millioner grublere!
 • - nytaar. Tidsskriftet Linien I, 1 (febr. 1934) med titlen "1934". Af GM-P oversat til svensk, se bind II, s. 75.

200 digte omkring "mod jerusalem"

 • 200 tidlig morgen. Vild Hvede VIII, 8 (juni 1934). Optrykt i Udv. digte.
 • - koldt, men rent. Trykt i Udv. digte i en noget afvigende form. Her meddelt efter manuskript (maskinskr. 4to). Strofeinddelingen og næstsidste linie varierer.
 • mit liv. Vild Hvede VIII, 8 (juni 1934) Optrykt i Udv. digte.
 • 202 sommergudens the. Vild Hvede VIII, 9 (juli 1934).
 • 214 preludium for antilopehornsfløjte. Hidtil utrykt. Ms. dateret foraaret 34, københavn. Opr. titel overstreget: -hvad kærlighed er?
 • 206 foraarskvidder af de store skoves mindste fugl. Hidtil utrykt. Ms. dateret foraar 34 københavn. Opr. titel overstreget: gud sov, ægget sprak.
 • 207 dag over jerusalem. Vild Hvede XI. 1 (nov. 1936). Stammer antagelig fra 1934, hvad billeder og motiv tyder på.
 • - klippe. Ms. dateret københavn foraar 34. Oprindelig titel storm overstreget. Trykt i Hvedekorn 1956, 2.
 • indgangsmarch. Vild Hvede VIII, 9 (juli 1934).
 • til min 100-aarige fødselsdag. Vild Hvede VIII, 10 (aug.
 • 1934).
 • morgenens bad. Vild Hvede VIII, 11 (sept 1934).
 • barktegn. Vild Hvede VIII, 12 (okt. 1934).
 • aften. Vild Hvede IX, 6 (april 1935).
 • - elskede. Vild Hvede IX, 6 (april 1935).
 • glimt - varslende -flygtet. Udateret ms. Vild Hvede IX, 7 (maj 35), Udv. digte.
 • alle. Vild Hvede IX, 11 (sept. 1935).
 • tanke. Intet ms. Trykt efter Udv. digte.
 • menneske. Vild Hvede IX, 12 (okt. 1935).
 • - det suser i skoven. Vild Hvede IX, 12 (okt. 1935). Oversat til svensk, se bind II, s. 76 + note.
 • lyn i havet. Vild Hvede X, 1 (nov. 1935).
 • gnist af røg. Vild Hvede X, 4 (febr. 1936).
 • satan. Vild Hvede X, 6 (april 1936).
 • - lidt efter lidt. Vild Hvede X, 9 (juli 1936).