Munch-Petersen, Gustaf TEKSTRETTELSER

TEKSTRETTELSER

Retskrivningen er såvidt muligt digterens egen.

I originaludgaverne, undtagen nitten digte, har GM-P brugt lille begyndelsesbogstav i alle ord også efter punktum, hvilket er gennemført her, også i nitten digte. Det vides ikke, hvad der fik ham til pludselig inden trykningen at lade denne samling sætte med den daværende almindelige ortografi. Personlig bevarede han sin sædvanlige skrivemåde. Fejl, som skønnes at være trykkeriets, er rettet, ellers er GM-Ps let skiftende ortografi og tegnsætning fulgt, bortset fra enkelte alt for oplagte haste-fejl, især i prosafragmentet. Hvor det drejer sig om vigtigere ting, er det markeret nedenfor.

(Originalens ord er sat efter skarp parentes)

I solen finns veksler GM-P temmelig tilfældigt mellem entals- og flertalsformer i verberne efter flertalssubjekter. I denne udgave er dette forhold normaliseret således, at ét af principperne er gennemført inden for de enkelte digte, hvorved så få ændringer som muligt er foretaget.

BIND I

 • s. 39 1. 8 f.o. slutkonklusionen [slutkonklutionen
 • - - - et [en
 • s. 74 1. 17 f.o. sindssygt [sindsygt
 • s. 76 1. 2 f.n. det [der
 • s. 78 1. 3 f.n. delirium [dilerium
 • s. 82 1. 4 og 6 f.n. dito
 • s. 95 1. 15 f.n. gonorreer [gonorreher
 • s. 149 1. 2 f.o. fase [face
 • s. 150 1. 1 f.o. djsevelsk [djævelske
 • - - 1. 9 f.n. drab [drap
 • s. 154 1. 4 f.o. slagtet [slaktet
 • s. 192 1. 7 f.n. vidst [vist

BIND II

 • s. 17 1. 12 f.n. robbed [ripped (formentlig en danisme)
 • s. 20 1. 13 f.n. climbing [cleaving (formentlig en svecisme : kliva = klatre)
 • s. 21 1. 13 f .o. breed [bread s. 43 1. 15 f.n. are [is
 • s. 51 1. 1 f.o. foreboding [forebode
 • s. 51 1. 6 f .o. irresistible [irresistable
 • s. 52 1. 13 f.n. dito
 • s. 60 1. 14 f.o. are [is
 • s. 61 1. 14 f.n. sky [skie
 • s. 66 1. 16 f.n. breed [bread
 • s. 70 1. 10 f.n. holiday [holliday
 • s. 88 1. 17 f .o. honom [henne
 • s. 90 1. 10 f.n. hon [han