Munch-Petersen, Gustaf tanke

tanke

alt legemligt
er sjælens udtryk -
den rene sjæl
gør alting helligt -
den svage sjæl
rafler uskyldigt
om andres skæbne -
der findes intet
urent i menneskets kød -,
og al skabelse
er ogsaa sjælens
alene -