Munch-Petersen, Gustaf indgangsmarch

indgangsmarch

vi vandrer frem
vi vandrer frem
vandrer alle -
alle som een
vandrer vi frem
halle-luja
halleluja,
at se barnet
som vore
udtrukne sener
marterbrændte skød
flammesorte sind
har fremfødt
o født
o født
at se barnet
vandrer vi frem
som skal frælse os
alle -
spytte os i ansigtet
græde saft i vore
munde
o barnet
barnet -
se!
le imod os
le imod os
barn vi knæler -
lidelse, fødsel
nye kinder resultat
o se!
paa barnets dun-
flagrende vinger
bæres vi
alle med vore sorte sind
lukt i livet - halle-luja
o halle-luja!