Munch-Petersen, Gustaf Uddrag fra glimt - varslende - flygtet

usynlig - straalende favner min væren
unærmelig maanens hellige fod -
lydløst - frembrydende rinder
det altfor sky's nomade,
snor sig det altfor dyrebare's krone
om sin egen ring -