Møller, Poul Martin Skrifter i Udvalg

OPLYSNINGER

Grundlaget for Teksten i dette og følgende Bind af Poul Møllers Skrifter er, som meddelt i Indledningen S. X, Udvalgte Skrifter af Poul Møller, udgivne ved Vilh. Andersen I-II 1895 (G. E. C. Gad). Heri findes ved Slutningen af andet Bind en Liste over de vigtigste af de Ændringer af de tidligere Udgavers Tekst, som er indført i denne Udgave fra Forfatterens Haandskrifter (nu for største Delen i den Collinske Samling paa det kgl. Bibliotek) og de ældste Tryk; for nogle af dem er der ogsaa i nedenstaaende Oplysninger gjort rede med Henvisning til Hs. (Haandskrift), O. (det originale Tryk), Udg. (Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, anden Udgave I-VI 1848-1850), Udv. (Efterladte Skrifter af Poul M. Møller i Udvalg ved Christian Winther I-II 1873) og Udv. Skr. (Tekstgrundlaget). - Med P. M. henvises til Vilh. Andersen: Poul Møller, hans Liv og Skrifter, anden Udgave I-II, 1904.