Møller, Poul Martin EN DANSK STUDENTS EVENTYR Plan til en Fortælling.

EN DANSK STUDENTS EVENTYR Plan til en Fortælling.

179

Læsere, der kunde ønske udførligere Oplysninger om Novellens Historie, henvises til Fremstillingen i P. M. II S. 1-44, 62-65, 166, hvis Resultater her er gengivet i en sammentrængt Form, med nogle Tilføjelser. De, der er fortrolige med Chr. Thaarups Behandling af Poul Møllers Novelle, vil se, at den væsenligste Uoverensstemmelse mellem de to Rekonstruktioner, bortset fra nærværende Forsøgs mere indgaaende Karakter, bestaar deri, at Thaarup anser de i denne Udgave med A og B betegnede Udkast til en Fortælling for samtidige med Novellen, medens de efter mit Skøn er i det mindste to Aar ældre.