Michaëlis, Sophus Uddrag fra Ygdrasil

Bag Ruinerne det dages:
Se, nu ender Jordens Kval.
Ikke mer skal op vi jages
af de Døende paa Val.