Michaëlis, Sophus Uddrag fra Ygdrasil

Giv os Brød igen for Stene,
himmelmilde Ygdrasil,
stræk paany de gamle Grene,
sitrende af hellig Ild!