Michaëlis, Sophus Uddrag fra Romersk Foraar (digtet)

Firspandet drøner op mod Kapitol,
hvor Juppiter ham hilser i sin Stol.