Michaëlis, Sophus J.P.E. Hartmann

J. P. E. HARTMANN

(Det kgl. Teater 28/3 1900)

Saa fik da Støvet, hvad det kalder sit:
Den fælles Moder, som skal al Ting arve,
sin Ret har taget — Hammen af en Larve,
lerdannet Værktøj, gennem Brugen slidt.

Naar Tiden kræver, hvad den kalder sit,
da segner ogsaa Egens gamle Stamme,
da tæres Oljen af den sidste Flamme
— Den bærer Prisen, som har Døden stridt.

Nu vandt han Freden. Lukt blev Oldingøjet,
der saa et Sekel skride skæbnetungt.
Sølvhvidt hans Hoved sig til Hvilen bøjed
— i dette Marmor skal det leve ungt.

Om Oldingrøstens fine Strenge sprang
med brusten Lyd, da Døden Buen førte,
— vi mindes vil, naar den med greben Klang
i Tak for Livet vore Hjerter rørte.

100

Jeg véd en Klang, der ingensinde dør,
jeg kender Toner, ingen Storm kan splitte:
Naar Havet toner, brusende før,
da lever Mestren atter ivor Midte.

Hvad var hans lange rige Liv vel andet
end Spil paa Sjælens ædle Instrument
i Skaberkamp for at faa Tonen dannet
som lever evigt, naar vort Værk er endt.

Hil ham, der lever ved sin Mindefest
og synger evigt egne Toners Glæde!
Lyslevende er Mestren her til Stede
og hver af os i Aften kun hans Gæst.

Hil ham, der fik den skønne Magt at trylle
et Toneforaar af den danske Vang!
Genfødes skal han i sin egen Sang,
hans Hjerte banker i hans Rytmers Fylde.

Hil ham, der bragte Skoven til at synge
og satte Bølgeslaget i Musik!
Af Folkeviser skød en Blomsterklynge,
langs alle Stier, hvor hans Harpe gik.

101

Fra Oldtids Strande skal med Klang af Lur
hans Tonestrømmes dybe Orgelpunkt
henbruse fjernt og føre frem i Dur
Alt, hvad i Danmark aander frit og ungt.

Lad Støvet tage, hvad det kalder sit.
Dybt i Cypressers eviggrønne Nat
er Tonemestrens Marmorbilled sat,
og Palmer bølge over Graven vidt.

Du nøjes ej med Lavrens mørke Løv:
Hvert Foraar skal vi til Dig Kransen søge,
en Krans af Majløv fra de lyse Bøge,
mens Blomsterne skal synge fra dit Støv.

En Tak til Dig, de danske Toners Tolk!
Trofast skal Landet værne om dit Ry.
Tag Hæderskransen fra dit eget Folk,
— hver Vaar skal Danmarks Skove den forny!