Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Det suser og syder gennem det vindtørrede Løv, som søgte fra alle Kanter en svag, men vedholdende Brise ind mod denne Holm. Og alt det sydende Sus har vendt sig indad og samlet sig midt paa selve Øen som en forunderlig Mumlen, der hvisker og hvisker med Millioner af Blades Tunger.