Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver vuggede sine Hænder i Luften, og en Haand vuggedes mod hans som en Blomst, der af Vinden gynges mod en Blomst. Han lukkede sine Øjne for ret at sanse det lette flygtige Haandtryk. Det gled igennem hans Haand som et ulegemligt Pust. Var det da et Aandesyn, der vandrede ved hans Side? Han aabnede sine Øjne, standsede og saa til Siden. Nej, denne Jomfrukind var af Kød og Blod, rundet og rødmende under guldglinsende Dun. Sølvers sunde stærke Virkelighedssans vaagnede, denne Kind drog hans vantro Mund, og længselsitrende sank hans Læber ind derimod, langsomt, umærkeligt og dog uigenkaldeligt.