Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Nu ligger den i Søen som et lille afsondret Fort, bygget af Buske og Træer, tækket af tungt og solhærdet Løv. En Hær af høje 2 Sivlanser løber ud langs den flade Bund og spejder til alle Sider, om nogen Fjende nærmer sig.