Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han smilede sygt, da han saa den løbe op og ned. Den gav slip paa Sværdknappen, faldt og firede sig langsomt ned, til den naaede Rælingen. Saaledes tog det lille bitte Dyr uden videre det Sværd i Besiddelse, som for kort Tid siden havde slaaet Gnister i Kampen. Rolig lænkede det Vaabnet med sin næppe synlige Traad. Det skulde aldrig bruges mere.