Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Med stive Lemmer krøb han op af Baaden ved Skub, der skar ham i Saaret. Han trykkede den vaade Sejldugspjalt mod det løste Saar, hvoraf Blodet løb tyndt og næsten uden Farve. Og halvt faldt han ud af Baaden, ind paa den solstegte Strand, hvor visne Blade blandede sig med Græs og raadnede Siv.