Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han laa i et højt Mylr af toppede Planter med røde trævlede Blomster, og favnehøjt i Vejret strakte sig tykke Stængler, der bredte Skærme til alle Sider med nedhængende Svøb fra fine hvide Blomster.