Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hans sidste Ord — han sagde ingen. Hans sidste Tanker — han tænkte ingen. Hans Sjæl var fyldt af det rislende Sus, hans Sjæl gik over deri som en enkelt Bølges Suk i Havets store Klage. Og tilbage laa en kold og sammensunken Krop, af hvis Saar der ikke mere 7 flød hverken Blod eller Vand. Han er død — suste Sivskoven og bar det hele Øen rundt, til det pustedes bort over den vuggende Sø, som standsede sin Gænge for at lytte.