Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men den rastløse Edderkop spandt siden i Natten sine Traade over den Dødes Sværd. Og Fugtigheden satte sine Rusttænder dybere i Jærnklingen, og Jordens Mund aad Liget som en nedfalden Frugt, saa hurtigt som Kødet af en Fersken, kun Knoglerne blev tilbage og maatte gnaves med større Sindighed.