Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Ind i Pupillens brune Mørke, der som en Brønd var indfattet af en guldlysende Ring, stirrede to hvasse Menneskeøjne. Fuglens og Junkerens Blik mødtes som Staal mod Staal. Fra Falkens Øjne lynede en ubændig Grumhed, der i den Grad beherskede Fuglens ejendommelige Udtryk af Rovlyst, at selv det jærnblaa Næb syntes at krumme sig og slibes af dette diamanthaarde Blik. I bogstavelig Forstand var det Falk, der stirrede paa Falk; thi Junkerens Navn var Sylvester eller Sølver Falk.