Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Haahaa«, sang Junkeren, da den grisk hakkede efter Kødet, »nu er du villig.« Lynsnart trykkede han en lille rød Læderkappe ned over dens Hoved og Øjne, gik ad den lille aabenstaaende Dør tilbage ind i Loen, satte 10 Falken paa en Stang og traadte selv ud i Gaarden.