Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Solvers Øjne søgte op til de kurrende Duer, der kom og forsvandt i de aabne Skydeskaar. Han begyndte at kalde ad dem og strøede en Haandfuld Ærter ud over en af de slidte Pletter paa den græsgroede Gaardsplads. Et Øjeblik efter dalede en Due ned, saa to og tre, tilsidst et helt Brus med baskende og hvinende Vinger, og et halvt Hundrede Næb pikkede Ærterne op, idet de tættere og tættere nærmede sig Solvers Fod. Saa knælede han ned; en sølvgraa Durik gik frem og aad af hans Haand; i samme Nu havde Sølver grebet den og skaaret Halsen over paa den med en Kniv, han lynsnart snappede fra Bæltet.