Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hele Dueflokken svirrede skræmt til Vejrs. Sølver hentede Falken, der klamrede sig til hans venstre Haand, spændte en Rem om dens ene Fod, kastede den dræbte Due højt op i Luften, og idet han rev Hætten af dens Hoved, slyngede han Falken efter Duen.