Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Falken spredte sine Vinger, og som magnetisk tiltrukken af den livløse Duekrop, der 11 allerede sank i Luften, skød den skraat ned paa den, greb den med sine borende Kløer kun faa Alen fra Jorden og laa i næste Nu for Solvers Fod.