Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Dens Sult var skærpet i Dage og søvnløse Nætter, og dens korte seglkrumme Næb flænsede i Duens Bryst. Men Sølver rev Byttet fra den, strakte bydende Haanden ud, og Falken plantede sig lydigt paa Handskens tykke Tommel idet den sendte ham sit bitre gule Blik.