Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Junkerens stærke Øjne luede af Triumf. Han fæstnede behændigt en lang Line, han havde surret om sin Arm, i Remmen om Falkens Fod. Han greb en Sten og ramte midt i en Skare skræmte Duer, der med ind- og udtrukne Hoveder saa til fra et lavt Tag. Duerne fløj til Vejrs, og Sølver kastede Falken op i Luften.