Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Junkeren skreg af Jagtglæde, løb over Gaarden, sprang med eet Sæt op i den højtsiddende Taarndør, hvis Trætrappe han væltede, og for op ad den smaltrinnede Sten-Vindel, der som en Ormgang borede sig op gennem det tykke Taarn.